Rys historyczny

Parafia Wiskitno-Łódź

Początków Parafii p. w. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie należy upatrywać w Dekrecie Ordynariusza Łódzkiego, ks. bpa Józefa Rozwadowskiego wydanego 26 listopada 1983r., który ustanawia nowy ośrodek duszpasterski. W Boże Narodzenie tegoż roku ks. Antoni Głowa ogłosił treść Dekretu i powstanie Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego p. w. bł. Rafała Kalinowskiego z odpustem ku czci Patrona, 20 listopada. Dekret ten wszedł w życie 1 stycznia 1984r. Już 23 stycznia ukonstytuował się Komitet Budowy Kaplicy. Do pomocy w pracy duszpasterskiej 29 stycznia tego samego roku został skierowany neoprezbiter ks. Franciszek Dowleszewicz. Rok `84 obfitował w wydarzenia. 13 maja zostaje wydany Dekret erygujący samodzielną parafię w Wiskitnie, pozwolenie na budowę kościoła zostaje wydane 3 września, a 21 października ks. bp. Jan Kulik dokonuje poświęcenia wykopów pod plebanię i salki katechetyczne. 24 sierpnia 1985r. rozpoczęto kopać fundamenty pod kościół, a podczas wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Łodzi zostały przez Niego poświęcone kamienie węgielne pod budowę świątyni przywiezione z j. Genezaret i góry Karmel. Wraz z budową kościoła-budynku wzrastał Kościół-Wspólnota. Powstał chór dorosłych, organizowały się grupy modlitewne.

ołtarzW roku 1988, oddano do użytku dom parafialny i utworzono cmentarz parafialny. 1993r. to czas zakończenia prac przy budowie kościoła i 24, grudnia o północy została odprawiona pierwsza Msza św. - Pasterka. Rok później w czerwcu zostały przywiezione, odlane w Przemyślu dwa dzwony, wielki o im. Stanisław, oraz drugi im. Św. Rafał. Kościół poświęcił 2 kwietnia 1995 r. ks. abp Władysław Ziółek.

16 lipca 1998r. ks. Proboszcz Antoni Głowa wyjeżdża na misje do Wołgogradu, a na Jego miejsce zostaje mianowany, ks. Zdzisław Kowalewski, który jest Proboszczem do roku 1999. Jego następcą jest ks. Edmund Suchorski. Nowy ks. Proboszcz zabrał się oprócz pracy duszpasterskiej, za wykończenie i ozdabianie wnętrza kościoła jak i terenu wokół świątyni. powstała nowa droga krzyżowa, marmurowa posadzka, ołtarz i ambonka. Zostały zakupione nowe organy, wykonana kamienna chrzcielnica, rozbudowana wieża i zamontowane na niej dzwony. Wokół kościoła zostało wykonane ogrodzenie i kostka brukowa. Kościół wewnątrz został pomalowany, zakupiono nowe konfesjonały i meble do zakrystii. W 2005r. oddano do użytku wierzę kościelną wyposażoną w trzy dzwony: 580 kg., 350 kg., 190 kg.

03 czerwca Roku Pańskiego 2012. Ks. bp Ireneusz Pękalski dokonał Konsekracji Kościoła Parafialnego Pod Wezwaniem Świętego Rafała Kalinowskiego w Łodzi - Wiskitnie.

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 26 czerwca 2013r ks. Proboszcz Edmund Suchorski przeszedł w stan spoczynku. Nowym, czwartym z kolei w trzydziesto letniej historii parafii, Proboszczem zostaje mianowany 01 lipca 2013r. ks. Grzegorz Wojda.

Panorama