Ośrodek Pomocy Prawnej

i Terapeutycznej

KIEROWNIKIEM OŚRODKA JEST KS. GRZEGORZ WOJDA.

OŚRODEK WSPÓŁPRACUJE Z PODMIOTAMI MIEJSKIMI I WOJEWÓDZKIMI W REALIZACJI ZADAŃ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ, JAK RÓWNIEŻ Z KANCELARIA ADWOKACKĄ

W REALIZACJI ZADAŃ O PODŁOŻU PRAWNYM .